top of page
Funderar Ni på att lansera en produkt, service eller verksamhet på internationella marknader? 
 
Ta tjänt av ett globalt nätverk av forskaremanagement konsulter, datavetenskapare, och marknadsföringsexperter med erfarenhet på storföretagsnivå
 
Vi skapar innovationsstrategier för växande företag som vill ha tillgång till nya marknader eller investeringskapital

Vill Ni veta mer om innovationssamarbete? 

bottom of page